Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Intro

Arkitektfirmaet varetager:

Bygherrerådgivning i alle opgaver vedrørende renovering og ombygning af beboelsesbygninger.

Projektering, myndighedsbehandling, indhentning af tilbud og byggestyring i besluttede byggeopgaver.

Typiske opgaver er tagrenovering/udskiftning, facaderenovering, vinduesrenovering eller udskiftning og modernisering af lejligheder med baderum, nye køkkener mm.

Endvidere udføres projektering af nye tagboliger eller beboelsesrum med trappeforbindelse til underliggende lejligheder i tidligere tørrelofter og pulterrumsarealer i tagetagen.

Et uddrag af de projekter som Arkitektfirmaet har stået for kan ses rundt omkring på denne hjemmeside.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk