Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Altaner

I forbindelse med facaderenovering, vinduesudskiftning eller ud fra ønske fra beboerne kan det vurderes, om der kan udføres åbne eller lukkede altaner på ejendommen.

Kommunen skal høres, det skal vurderes hvorledes altanerne kan fastgøres, og hvor udgangen fra lejlighederne bedst kan placeres. Sædvanligvis udskiftes et vindue med glasdøre efter fjernelse af murværket i vinduesbrystningen. Ofte skal der flyttes en radiator ved den nye udgang til altanen.

Der findes flere firmaer som har specialiseret sig i produktion og opsætning af altaner, men det er vigtigt at vælge de rigtige løsninger bedst tilpasset husets arkitektur. Placering af altaner i tagetagen kræver særlig indpasning og hensyntagen.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk