Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Beboelse i tagetager

I gamle tørrelofter og pulterrum i tagetager er der ofte mulighed for indretning af meget fine og velbelyste beboelsesrum - enten som en ny beboelseslejlighed eller via trappe til boligen under loftsrummene.

Spændende lysforhold i tagetagen kan give hele lejligheden en helt anden brugsværdi.
Himmellyset igennem tagvinduer er kraftigere end lyset fra facadevinduer.
Der kan vælges tagvinduer (Velux) eller egentlige glastage i større eller mindre partier.
Et såkaldt "rytterlys" i tagryggen giver et utroligt flot lys i lejligheden.

Kviste kan også være løsningen. De er som regel smukke på huset og giver ståhøjde, hvor de er placeret. Evt. kan der monteres sidevinduer i kvistene, som yderligere øger lysindfaldet.

Tagterrasser / tagaltaner kan være et oplagt supplement til tagboligen. Glasskydedøre eller franske døre binder udearealerne sammen med boligen.

En tagterrasse eller tagaltan giver mulighed for udendørs ophold på steder i byen, hvor dette ellers ikke er så let. Det vil være naturligt at sætte glasdøre fra altanen ind til det bagvedliggende opholdsrum. I dag findes nogle fine dørtyper, der kan give mulighed for at åbne facaden helt.
(Bruges meget i caféer ud til gadearealer).

De tekniske detaljer ved isætning af taglys og etablering af tagterrasser er komplicerede og kræver stor omhyggelighed og faglig viden, hvis fugtighed og råd skal undgås.

Hovedstadskommunerne tillader sædvanligvis, på en række betingelser, at lofterne anvendes til beboelse, og at der isættes vinduer eller kviste mod gaden og gårdsiden. Udearealer må kun indrettes mod gården. Hvis der i tagrummet ikke er plads eller mulighed for et egentligt beboelsesrum kan det være en

mulighed at indrette en hems med åben forbindelse til f. eks. opholdsstuen nedenunder. Der er mulighed for med tagvinduer og åbningen i loftet at trække et flot lys ned til beboelsesrummet.
Selve hemsen må efter bestemmelserne i bygningsreglementet ikke være mere end 4,5 m2 i den del af rummet der er mere end 1 m højt, men hemsen kan ofte bruges til en soveplads eller et lille velbelyst arbejdsrum.

En lang række tekniske og konstruktive krav skal være opfyldt, inden byggeriet kan gå i gang.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk