Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Facaderenovering

De gamle murede og pudsede facader har ofte mange skader, revner og afskalninger i overfladen.

Det er en videnskab at vælge den rigtige fremtidige overfladebehandling.
Et forkert valg kan betyde, at arbejdet skal gøres om få år senere.

Mørtelen mellem stenene og fugemørtelen er ofte forvitret, udvasket eller delvis forsvundet.
Sætningsrevner som følge af skader i fundamenter og manglende bæreevne i jordbunden kan være vanskelige at udbedre. Det kan være nødvendigt at udskifte skadede områder i murværket, indlægge rustfri armeringsstål i fugerne og i værste fald udføre ekstra fundering med pæle.

Udfræsning af de gamle fuger og nyfugning af en murstensfacade kan give et arkitektonisk løft af en bygning udover den konstruktive forbedring nyfugningen indebærer. En nyfuget facade bliver væsentlig mere modstandsdygtig overfor fugtpåvirkning.

Pudsede facader har ofte løse områder hvor mørtelen er løsnet fra murværket. Det skal overvejes om hele facaden må afrenses ved nedbankning af puds, sandblæsning eller blot afvaskes.
Efterfølgende behandling med indfarvet puds, kalkning eller maling med silicatmaling skal besluttes ud fra nøje vurdering af murværkets tilstand.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk