Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Hvad koster det?

Prisen på rådgivning varierer afhængig af opgavens art. Der aftales dog altid forud for en opgave, hvad prisen skal være – eller hvordan den beregnes. I enkelte tilfælde regnes med timeforbrug, men som regel fastlægges prisen ud fra den pris, arbejdet vil koste i håndværkerudgift.
Så vidt muligt aftales en fast pris forud for løsning af opgaven.

Rådgiverkontrakt
Der udarbejdes som hovedregel en rådgiverkontrakt med beskrivelse af opgaven og prisen for den.
Denne aftale underskrives af kunden og af mig – så vi har styr på hinanden, hvis noget skulle gå galt.

Forsikring
Arkitektfirmaet er ansvarsforsikret i TopDanmark med en forsikringssum på 5 mill. kr. I større sager kan efter aftale tegnes en såkaldt objektforsikring, hvis det ønskes. Merprisen for denne betales af kunden.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk