Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygninger

Uanset om der skal bygges nyt, udføres en tilbygning eller en ombygning, er indretningen og boligens funktioner de vigtigste forudsætninger for et godt liv for beboerne.

Jeg lægger stor vægt på at lære kunderne grundigt at kende, at bruge tid og indleve sig i de ønsker og behov, der ligger til grund for rummenes indbyrdes placering, størrelse og anvendelse. Et seriøst og fornøjeligt samarbejde om projektets indhold er en absolut forudsætningen for et godt resultat.

Husets placering i forhold til de andre bygninger i boligområdet, naturen og haven har væsentlig indflydelse på valg af tagform, materialer og udstyr.

Personlige detaljer, anderledes rum, nytænkning og spændende sammenhænge mellem rummene er med til at give en bolig karakter. Selvfølgelig er det også vigtigt, at materialevalg og form gennemføres på en smuk måde, så det er en varig nydelse og glæde at opholde sig i og udenfor bygningen.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk