Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen
Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Profil - Bertel Mortensen

Arkitektfirmaet er et enmandsfirma med Bertel Mortensen på kontorstolen, ved mødebordet eller på tilsyn på byggepladsen.

Jeg er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København med afgangseksamen 1977.
Efter en periode på arkitekttegnestuer blev jeg ansat i Københavns Kommune og arbejdede i mange år med byfornyelse og ombygning i den gamle boligmasse i København.
Herefter har jeg i en lang periode fungeret som bygningsinspektør og forskellige andre chefstillinger i Rødovre Kommune. Sideløbende har jeg varetaget rådgivningsopgaver som privatpraktiserende arkitekt i renoverings- og ombygningssager i den gamle boligmasse i hovedstaden.
Der er således, udover den arkitektfaglige rådgivning, sikkerhed for, at opgaverne kan godkendes hos byggemyndighederne.

Min primære kundekreds er andelsboligforeninger, ejerforeninger og privatpersoner.
Møder efter normal arbejdstid og om aftenen er en helt naturlig del af mit arbejdskoncept.
Jeg lægger vægt på et fornøjeligt samarbejde med bygherrer og håndværkere, men jeg sætter en ære i at levere varen med stor faglig kompetence og autoritet.

Til en række af de opgaver tegnestuen arbejder med tilknyttes flere eksterne medarbejdere indenfor arkitektfaget og de relevante biolog- og ingeniøropgaver.

Telefon-nr, og mail-adresse til Bertel:
38 10 87 98 / 40 68 30 05
arkitekt@bertelmortensen.dk

Klik her for en kort præsentation af de kolleger som tegnestuen fast benytter.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk