Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen
Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Profil - eksterne medarbejdere
 

Arkitekt MAA Peter Kjærgaard,
uddannet på Kunstakademiet med afgang 1965.

Peter har arbejdet på forskellige private arkitekttegnestuer, en længere årrække som sagsarkitekt i Rødovre Kommunes projekteringsafdeling og som selvstændig arkitekt. Har arbejdet med alle typer bebyggelse og aspekter indenfor faget.

Peter har stor erfaring i projektering, er kreativ og meget sikker til skitsering. Peter forestår mange af tegnestuens ideoplæg og projektopgaver.

Telefon-nr. og mail-adresse til Peter:
39 64 22 33
pkark@mail.dk

Bygningskonstruktør Jørgen Eriksen,
uddannet byggetekniker og bygningskonstruktør fra BTH.

Jørgen er efteruddannet på en lang række kurser både i Danmark og i udlandet, bl. a. i projektledelse og logistik.

Jørgen har varetaget en bred vifte af byggeopgaver fra a til z indenfor alle typer byggeri både i ind- og udland. Har bl. a. været anset i Læger uden Grænser, arkitektfirmaer og entreprenørfirmaer i forskellige roller. Har nu sin egen tegnestue som forestår: Projektering, tilsyn, byggeledelse, rådgivning indenfor nybyggeri, renovering, om- og tilbygning indenfor erhverv og boligbebyggelse.

Jørgen rådgiver, projekterer og fører tilsyn i flere af tegnestuens store byggesager.

Telefon-nr. og mail-adresse til Jørgen:
82 32 70 20 / 60 18 38 25
jer@je-r.dk

Ingeniør og statsanerkendt statiker Torben Bernholdt Lund, Grontmij/CarlBro.

Torben er uddannet bygningsingeniør og statiker og har arbejdet med bærende træ-, beton-, og stålkonstruktioner siden 1970. Torben har udover de sædvanlige bygningsingeniøropgaver stor erfaring i løsningen af problemer med svækkede konstruktioner som følge af svamp, råd og indtrængen af vand.

Torben har hos CarlBro deltaget i et utal af vidt forskellige store og mindre byggeopgaver igennem mange år.

Torben deltager som rådgiver og projekterende ingeniør i de fleste af tegnestuens opgaver, herunder varetagelse af den ingeniørmæssige del af myndighedgodkendelserne.

Torbens tegninger, beskrivelser og hans vejledning på byggepladsen gennemføres i et for håndværkerne let forståeligt og meget samarbejdsvenligt og kompetent grundlag.

Telefon-nr. og mail-adresse til Torben:
43 48 60 81 / 27 23 60 81
torben.bernholdt.lund@grontmij-carlbro.dk

Biolog Poul Thim,
fra rådgivningsfirmaet AW-consult forestår undersøgelse af bygningskonstruktioner for råd-. svamp og konstruktiv nedbrydning.

Undersøgelserne foregår på stedet og på laboratorium. Derefter udarbejdes analyserapport, omfangsbestemmelse og projektering af udbedringsmetode samt fremtidig konstruktiv beskyttelse og imprægnering.

Poul deltager i de fleste af tegnestuens opgaver med renovering af gamle bygninger, hvor han indgår i rådgiverteamet. Poul har varetaget og deltaget i utallige sager om renovering af den gamle bygningsmasse i hovedstadsområdet som en af byens anerkendte specialister indenfor faget råd- og svampeskadebekæmpelse.

Telefon-nr. og mail-adresse til Poul:
23 61 39 11
post@aw-consult.dk

Yderligere rådgivere tilknyttes tegnestuen efter behov.
Der er således et fast samarbejde med VVS-ingeniør, el-ingeniør og energikonsulent.
Ligeledes samarbejdes med flere arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører afhængig af opgaverne.

 

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk