Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Renovering af trapper

Som et naturligt led i renoveringsopgaven for gamle beboelsesejendomme skal både hoved- og bitrapper jævnligt vedligeholdes og renoveres.
Det er vigtigt, at der vælges den rigtige malerbehandling af vægge, lofter, trappeløb og træværk.
Hvordan er underlaget? – Er væggene kalket eller malet med limfarve og derved ikke har fornøden bæreevne til ny malerbehandling. Tilsvarende skal underlaget i træværket bedømmes, inden der vælges overflade.
Når trappernes belægning med linoleum skal udskiftes, skal der oprettes, spartles og anvendes de rigtige skinner til forkant. Farve og kvalitet af linoleum er vigtig for det fremtidige resultat.
Hvad kan der gøres ved de slidte forkanter på køkkentrapperne?
Kan el-ledninger fræses ind i murværket, skal lamper og installationer udskiftes?

Om kort tid træder nye bestemmelser om postkasser i kraft. Postbudet må ikke længere gå op af trapperne men skal kunne aflevere posten i postkasser ved hoveddøren ved gaden. Der findes på markedet et stort udvalg af postkasseanlæg.
Der skal også tages stilling til, om de gamle brevindkast i hoveddørene til lejlighederne skal afblændes. – Er tiden samtidig inde til udskiftning af ejendommens låse til et nyt planlagt system med indbrudssikre låse?

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk