Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Tagudskiftning

Kan det gamle tag vedligeholdes eller repareres på økonomisk forsvarlig måde, så det kan modstå regn, snefygning eller stormvejr? Er det mere fordelagtigt at udskifte tagbelægningen og etablere undertag for derved at nedsætte vedligeholdelsesudgifterne?

Der gives råd med valg af materialer og konstruktioner. Der anvises metoder til langvarig imprægnering af trækonstruktioner mod angreb af råd og svamp efter en grundig analyse af træværket.
Det vurderes om taget med fordel kan isoleres.

Fra 2006 stilles nye skærpede isoleringskrav. Tagflader skal således efter de nye regler isoleres med helt op til 35 cm isoleringsmateriale og ekstra krav til tæthed mod vindgennemtrængen.
Disse nye krav fordyrer byggeriet og betyder at der bliver mindre rumhøjde og plads i tagetager.
I visse tilfælde er det dog muligt at lægge en del af isoleringen udad på tagkonstruktionen (bygningen bliver lidt højere).

I forbindelse med tagudskiftning bliver alle zinkinddækninger ved kviste, trapper og brandmure skiftet. Også tagrender og nedløb bør udskiftes ligesom gamle tagvinduer.
Der bør ligeledes ske en renovering og efterisolering af eventuelle kviste.

En lang række byggetekniske problemer skal afklares i forbindelse med tagudskiftning. F.eks. er de gamle spær altid blevet skæve og skal rettes op ved forstærkninger med planker, lasker og beslag. Der skal sikres effektiv ventilation og samtidig udføres aflukning mod fugle, insekter og fygesne.

Valg af undertag er en meget vigtig del af tagudskiftningen, og der er et væld af valgmuligheder - og stor prisforskel.

Det er også vigtigt at vælge den rigtige tagbeklædning der passer til bygningens arkitektur. Selv om eterniteskifer f. eks. er billigere end naturskifer, har naturskiferen en langt længere levetid. Det kan således være billigere på længere horisont at vælge en mere holdbar og dyrere belægning.
I de senere år er prisen på glaserede tegltagsten relativt blevet meget billigere end tidligere, især det store udenlandske udvalg kan være forbavsende prismæssigt fordelagtigt.
Det bør dog nøje overvejes om bygningen egner sig til en tagbelægning med meget markante glaserede tagsten.
Især de skinnende flader kan virke dominerende på en bygning der ikke er skabt hertil.
Matte glaseringer (engoberede tagsten) kan være et smukt alternativ til de helt blanke sten.

Hvilke følgearbejder medfører tagudskiftningen? - Og kan det betale sig at reparere andre bygningsdele, når stilladset alligevel er sat op?

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk