Intro
Tagudskiftning

Beboelse i tagetager
Facaderenovering
Vinduesudskiftning
Altaner
Nye enfamiliehuse, tilbygninger og ombygning
Renovering af trapper
Hvad koster det?
Profil - Bertel Mortensen

Profil - eksterne medarbejdere
 
 
Vinduesudskiftning

Skal de gamle vinduer renoveres eller udskiftes til nye med thermoglas?
Der findes f. eks vinduer på markedet med malede aluminium rammer udvendigt og trækarme indvendigt med de gamle profiler.

Flere af vinduesfabrikkerne producerer vinduer med såkaldte koblede rammer. Fordelen herved er, at den yderste vinduesramme kan have fine profiler og slanke sprosser mens inderrammen kan have energiglas eller termoglas.

De nye energibestemmelser har medført, at der stilles meget store krav til vinduernes udformning og varmeisolering. Dette kan få betydning for vinduernes – og derved facadens udseende.
Ved nybyggeri skal det vurderes, hvor store vinduerne kan blive, og hvilken orientering efter solen de kan skaffes i ud fra en energirammeberegning.

Det virker simpelt at lade et firma renovere eller skifte vinduer, men der er et utal af problemer med krav til udformning, funktion, overflade, isætning, tilslutning, fugning m.m.

 

Bertel Mortensen         Jyllandsvej 38         2000 Frederiksberg         Tlf.: 38 10 87 98 / 40 68 30 05          Fax: 38 10 87 92         E-mail: arkitekt@bertelmortensen.dk